Re: XARD - Simple Trend Following Trading System

#3531
RplusT wrote:
Wed Aug 12, 2020 6:26 pm
RomanUkraine wrote:
Wed Aug 12, 2020 4:59 am
Буду тестировать такой вариант.
Для индикатора VQ-nrp+arrows показатель Filter равен 1.
I will test this option.
For the VQ-nrp + arrows indicator, the Filter value is 1.
VQ-nrp + arrows.........message on MT4......"You are trying to use a renamed indicator"
The indicator name should be " Volatility quality.mq4"
Прошу вибачення, але я не є автором даного індикатора. Я знайшов багато непрацюючих варіантів (або некоректних в роботі) з назвою VQ та іншими.
Зокрема частину на цьому ресурсі і частину на.
Саме працюючий варіант на. А виклав ті індикатори з максимально відкритим кодом, що працюють у мене на платформі МТ-4.
I apologize, but I am not the author of this indicator. I found many broken options (or incorrect ones) with the name VQ and others.
In particular, part on this resource and part on.
It is a working option. And I laid out those indicators with the most open source that work for me on the MT-4 platform.

Окремо хочу подякувати і Харду за його працю, а також программістам Mladen Rakic та його колегам, зокрема mntiwana.
I would also like to thank Hard for his work, as well as programmers Mladen Rakic and his colleagues, in particular mntiwana.
Roman

Mod edit: Links removed. Please, no external links here as per rules.


Re: XARD - Simple Trend Following Trading System

#3532
jimfang wrote:
Wed Aug 12, 2020 5:53 pm
xard777 wrote:
Wed Aug 12, 2020 5:43 am
I made a change to the VWAP settings. Now shows M30 and below as Daily VWAP.
Pretty cool on 5min charts as shown....
Xard777
How to choose entry point ? explane more please
Це запитання на міліон доларів. Тому я і шукаю додаткові індикатори уже пару років, що вказують на приблизну точку входу. По індикатору CСI, наприклад у версії 38, коли він перевищує +100, або нижче -100. В кожній версії своє. Є ще хороша версія 44.
This is a million dollar question. That's why I've been looking for additional indicators for a couple of years, indicating an approximate entry point. According to the CСI indicator, for example in version 38, when it exceeds +100, or below -100. Each version has its own. There is another good version 44.

Re: XARD - Simple Trend Following Trading System

#3533
Якщо проблему з "точкою входу" я ще якось починаю вирішувати, то до якого рівня може змінитись ціна - я ще в пошуку. Так можна орієнтуватись на рівні Півота, індикаторів яких в мережі є досить значна кількість, на Рівні Мюррея - але адекватного індикатора я так і не знайшов (щоб були пояснення одразу під лініями, що від них чекати), досить цікавим зараз для мене виглядають рівні ADR та ATR.
Ще не вистачає терпіння і вчасно просипатись зранку до 8:00 щоб встигати "ловити" сигнали. Успіхів усім.

If I'm still starting to solve the problem with the "entry point", then to what level the price can change - I'm still looking. So you can navigate at the level of Pivot, the indicators of which are quite a lot in the network, at the level of Murray - but I did not find an adequate indicator (to have explanations just below the lines of what to expect from them), quite interesting now for me look ADR levels and ATR.
There is still not enough patience and to wake up in time in the morning till 8:00 to have time to "catch" signals. Good luck to all.
GBPUSDM5-сигнал.png

Re: XARD - Simple Trend Following Trading System

#3534
Jagg wrote:
Wed Aug 12, 2020 5:33 pm
kowal81 wrote:
Tue Aug 11, 2020 12:38 am
I just bringed back to life my old laptop with Linux Mint 20 and I can honestly say, MT4 works way better on old hardware, than on new hardware with Windows. No more freezing on M1, M5 charts, which is a big surprise to me. The only problem I can see is with this wavy lines from HGI, this got something to do with fact, that Mint do not contain special characters from Windows. I installed Tft-mscorefonts package and this solved problem with fonts, but not with this. Anybody got any solution?

Mint:
WS30M15.png


Windows:
WS30M15.png
I think you're missing some Wingding* fonts...
Many thanks! Works like a charm.
WS30M15.png


Re: XARD - Simple Trend Following Trading System

#3537
RomanUkraine wrote:
Wed Aug 12, 2020 4:59 am
Буду тестировать такой вариант.
Для индикатора VQ-nrp+arrows показатель Filter равен 1.
I will test this option.
For the VQ-nrp + arrows indicator, the Filter value is 1.
Hello RomanUkraine,

Could you share all your indicators and Template? I like the look of your chart!

Re: XARD - Simple Trend Following Trading System

#3538
RomanUkraine wrote:
Wed Aug 12, 2020 7:29 pm
I apologize, but I am not the author of this indicator. I found many broken options (or incorrect ones) with the name VQ and others.
In particular, part on this resource and part on.
It is a working option. And I laid out those indicators with the most open source that work for me on the MT-4 platform.
Roman
Hello Roman, welcome to our site. Sorry, we have had to remove your links as we do not permit external links by members, for security and spam reasons (as per forum rules). I hope you understand :)
Trade with the broker that supports our work. FBS are offering $100 to get you started! Click, here to begin live trading, today.
No commissions are earned by Forex-station.

Re: XARD - Simple Trend Following Trading System

#3539
Jimmy wrote:
Thu Aug 13, 2020 8:17 pm
RomanUkraine wrote:
Wed Aug 12, 2020 7:29 pm
I apologize, but I am not the author of this indicator. I found many broken options (or incorrect ones) with the name VQ and others.
In particular, part on this resource and part on.
It is a working option. And I laid out those indicators with the most open source that work for me on the MT-4 platform.
Roman
Hello Roman, welcome to our site. Sorry, we have had to remove your links as we do not permit external links by members, for security and spam reasons (as per forum rules). I hope you understand :)
Без проблем. Я трохи вчив англійську, але на жаль розумію тільки основні слова. Правила форуму встановлюють модератори і я це ПІДТРИМУЮ.
Більшу частину індикаторів взято з цього форуму, а частину з інших англомовних. Там також присутні індикатори від Mladen Rakic та mntiwana, котрі надають багато інформації для новачків. Вони проводять систематичну пояснувальну роботу у великих обємах, за що я їм вдячний.
Хочу попросити дати можливість новачкам отримати ці індикатори.
Якщо це проти правил - то видаліть пост.
З повагою до модераторів Форуму - Роман.

No problem. I taught a little English, but unfortunately I understand only the basic words. The rules of the forum are set by the moderators and I SUPPORT it.
Most of the indicators are taken from this forum, and some from other English-language ones. There are also indicators from Mladen Rakic ​​and mntiwana, which provide a lot of information for beginners. They carry out systematic explanatory work in large volumes, for which I am grateful.
I want to ask to give beginners the opportunity to get these indicators.
If it's against the rules - then delete the post.
With respect to the moderators of the Forum - Roman.

Re: XARD - Simple Trend Following Trading System

#3540
Jimmy wrote:
Thu Aug 13, 2020 8:17 pm
RomanUkraine wrote:
Wed Aug 12, 2020 7:29 pm
I apologize, but I am not the author of this indicator. I found many broken options (or incorrect ones) with the name VQ and others.
In particular, part on this resource and part on.
It is a working option. And I laid out those indicators with the most open source that work for me on the MT-4 platform.
Roman
Hello Roman, welcome to our site. Sorry, we have had to remove your links as we do not permit external links by members, for security and spam reasons (as per forum rules). I hope you understand :)
Ah I see you can't post links. Could you at least share the name of the channel indicator so I can search myself?


 1. Similar Topics

  1. 230 Replies
   14777 Views
  2. Trading XARD system (Christmas Setup)

   323 Replies 40844 Views

   by ImpLaNT, Thu Mar 26, 2020 2:21 pm in Trading Journals

   323 Replies
   40844 Views

Return to “Trading Systems”